Astrologie jinak

Vítám vás na svých webových stránkách, kde představuji ASTROLOGII, jak již samotný název napovídá:

"jiným, novým a moderním způsobem",

avšak s respektováním sumárních vědomostí našich dávných předků. Věnuji se pohledu na astrologii v dřívějších dobách a v současnosti, snažím se o nahlédnutí do základů moderní astrologie. Představuji techniky a druhy zpracování horoskopu, věnuji se významu jednotlivých planet a astrologických domů. Mimo jiné prezentuji práci s tropickým zodiakem rozděleným na dvanáct úseků, které jsou analogií astrologických znamení či tzv. zvířetníku.

V rámci astrologického poradenství a zpracování horoskopu představuji možnosti, které astrologie nabízí. Osobní horoskop coby otisk reality našeho života odkrývá zásobník potenciálních možností, vloh, talentů, které můžeme ve svém životě využít, pracovat na nich a rozvíjet je. Rozkrývá základní temperament, dynamiku, charakter a zaměřenost. Zachycuje události, kterými již osoba prošla a které výrazně působily na utváření osobnosti. Zvláštním druhem osobního horoskopu je horoskop dětský, který se zaměřuje zejména na citové a duševní potřeby dítěte v prvních měsících a letech života. S osobním horoskopem úzce souvisí i horoskop volby povolání, který primárně zkoumá vztah k práci, způsob myšlení, vlohy, talenty, schopnosti a dovednosti, postihuje tedy kompetence potřebné pro pracovní oblast.

Prognostický horoskop pak nastiňuje, jak se člověku daří, jak se vyvíjí, na co je připraven a predikuje vývoj událostí a působení vnějších okolností v čase. Mapuje, jaké věci budeme řešit, jak se budou vyvíjet, s jakými oblastmi života budeme v různých obdobích života konfrontováni. Zdravotní horoskop je pak směsí osobního horoskopu, který představuje základní energetickou mapu člověka, jeho vitalitu a konstituční typ a prognostického horoskopu, který predikuje vývoj zdravotního stavu v čase.

Velkým astrologickým nástrojem je tzv. elektivní astrologie, která představuje volbu, výběr. Tato metoda určuje příhodné dny a okamžiky pro důležité události našeho života a je známa jako horoskop výběru data. Může se jednat o horoskop svatby, důležité úřední záležitosti, stanovení termínu stěhování, zahájení stavby či rekonstrukce, stanovení termínu pro koupi či prodej, což uvítáme zejména u věcí s předpokladem delší životnosti, jako jsou domy, byty, zahrady, auta, elektronika, domácí spotřebiče atd. Vhodně volit můžeme i nástup do nového zaměstnání, který bude odrážet naši spokojenost i naše setrvání. Dále pak termíny důležitých zkoušek (přijímací, maturitní, bakalářské, magisterské...), nebo pracovních pohovorů. Zvolenému termínu zahájení bude odpovídat i založení firmy, živnosti a podnikatelské činnosti obecně. Vhodný okamžik můžeme volit také pro příjemné a bezproblémové cestování s ohledem na bezpečnost jízdy. Velká pozornost je věnována plánování lékařských zákroků (operace, očkování). Směsicí horoskopu osobního, prognostického i elektivního je pak horoskop plodnosti. Posuzována je primární dispozice, momentální stav, plánování těhotenství i jeho průběh. Možnosti, které astrologie nabízí, jsou dle mého názoru nepřeberné.

"Být astrologem je ohromující. Nikdy mne nepřestane udivovat, co může astrolog dokázat. Ačkoli má k dispozici jen okamžik a místo narození, dokáže popsat charakter zrozence, s nímž se narodil. Dokáže popsat, jaká osoba se z něj stane a co prožije. Astrolog také dokáže popsat povahu vnějších sil, které této osobě pomohou, nebo se budou stavět proti ní." (Joan Quigley)